Friday, March 25, 2016

How hard can it be? Or…. Part 3


Nu ska jag sy ihop ytterdelen med fodret. Jag börjar med att markera sömnadslinjen från pappermallen.

Now I'm going to sew together the outer part with the lining. I start with marking the sewing line from paper template.

Därefter så sätter jag ner ytterdelen i fodret – rätsida mot rätasida. Sedan syr jag överdelen ner till markeringen.

Then I put down the outer part of the lining – right sides together. Then I sew the top down to the marking.

Jag klipper ner sömsmånen på överdelen.
I cut down the seam allowance on top.

Därefter så vänder jag utsidan genom öppningen på fodret.
Then I turn the outside through the opening in the lining.

Sedan limmar jag ihop öppningen på fodret.

Then I glue the opening closed in the lining.

Nu ska fodret stoppas in i så att det ser ut så här. Innan slutmomentet så ska jag pressa den lilla ”börsen”. Spännande fortsättning – ska det passa?
Now the lining should be nicely inside the purse so it looks like this. Before the final moment I'll press the small "purse". Exciting continuation – will it fit?

No comments:

Post a Comment