Tuesday, March 15, 2016

Made from Felt – Nice and Scary – 3

Betydligt mildare men lika söt är den lilla ägghållaren sydd i filt.
Much milder but equally cute is the little egg holder made from felt. 
Jag trodde inte att ägget skulle står så stadigt som det gjorde.
I didn't think the egg would stand as steadily as it did.
Den var riktigt enkel och snabb att sy.
It was really quick and easy to sew.
För att hålla färgerna likt filten så stannade jag och bytte färg efter baksidan sytts fast på kaninhuvudet.
In order to keep the colors similar to the felt so I stopped and changed color after the back was sewn on the rabbit’s head.

Design: Bunny Easter Egg holders by Lisa Archer of Pickle Pie Designs. Project found at We All Sew blog

No comments:

Post a Comment