Monday, April 11, 2016

Beige but not ”beige” - 1

När man säger att något är ”beige” så brukar man mena alldaglig eller tråkig. Men jag försäkrar att detta enorma tygstycke som jag tvättat och förkrympt inte kommer att bli ”beige” även om färgen är det.
When we say that something is "beige" we often mean common or dull. But I can assure you that this huge piece of fabric that I washed and pre-shrunk will not be "beige" even though the color is.
Här kommer lite smakprov på vad som komma skall.
Here comes a little taste of what's to come. 
Jag broderar mest i svart.
I embroidery mostly in black.
Många detaljer kommer det blir.
There will be many details.
Här är projekt nummer 2 av detta tygstycke.
This is project number 2 of this piece of fabric.

No comments:

Post a Comment