Sunday, April 17, 2016

Beige but not ”beige” - 5

Doing many things at the same time

Eftersom de senaste två veckorna varit så intensiva så har jag massor av saker jag både vill och måste göra. Idag har jag gjort en massa saker. Jag har fortsatt sy på mitt beige projekt. Här ser ni min Designer Diamond i arbete.
Since the last two weeks have been so intense I have lots of things I want and need to do. Today I have done a lot of things. I continued to sew on my beige project. Here you see my Designer Diamond in work.
Det blir fler klockor…
It becomes more clocks ...
… inte bara i svart.
... not only in black.
Sedan påbörjade jag det andra beige projektet med att sicksacka alla delar och även sy ihop dem.
Then I started the second beige project to zigzag all parts and also sew them together.
Under tiden jag broderade och sydde uppdaterade jag min dator till Windows 10. Sedan var det dags för cykelreparation. Jag bytte från vinter- till sommardäck och passade samtidigt på att byta innerslang för att laga punkteringen jag fick i fredags. Just nu broderar jag på det andra beige projektet, men vad det är får ni se i ett annat inlägg.
In the meantime I embroidered and sewed I updated my computer to Windows 10. Then it was time for bicycle repair. I switched from winter to summer tires and at the same time I changed the inner tube to mend the puncture I got last Friday. Right now I embroider on the other beige project, but what it is you'll see in another post.

Design: Chronos by Amanda Murphy at Embroideryonline.com

No comments:

Post a Comment