Wednesday, April 20, 2016

Beige but not ”beige” – 8

Hooping/Aligning without stabilizer

Det är egentligen väldigt sällan jag spänner fast tyget i bågen utan jag brukar för det mesta spänna mellanlägg i bågen och sedan markera mittlinjerna på det och passa in tyget på mellanlägget. Men i fallet med byxorna så ville jag inte ha mellanlägg kvar på baksidan. Jag började med att printa ut pappermallar och placerade i bågen för att se om jag kunde kombinera ihop de tre blommorna i mitt Premier+ Software.
It is, in fact, very rarely I hoop the fabric in the hoop, I mostly tend to hoop stabilizer in the hoop, and then select the center lines on it and fit the fabric onto the stabilizer. But in the case of my pants I did not want to have stabilizer left at the back. I started to print templates and placed them inside the hoop to see if I could combine the three flowers in my Premier + Software.
Sedan markerade jag mittlinjerna genom att vika tyget.
Then I marked my lines by folding the fabric.
Därefter så passade jag in den inre brodérbågen mot de vikta linjerna och fäste med maskeringstejp.
Then I took in the inner hoop and matched the lines and fasten it with masking tape.
Sedan sköt jag in den yttre bågen och passade in de bägge bågarna i varandra.
Then I slide the outer hoop under the hoop with the fabric and fit the two frames in one another.
Till sist var det bara att börja brodera.
Finally, it was only to start embroidering.

Design: Fancy Fabric from Pfaff

2 comments:

  1. Replies
    1. No it wasn't. The embroidery is so airy and then it is just a running stitch

      Lotta

      Delete