Saturday, April 30, 2016

Circles - 1

I går visade jag er en väldigt bra funktion i mitt Embroidery Software Premier+ Extra, nämligen Remove Overlap.
Men hur gör man då cirklarna i Premier+ Extra? Jo, som följer nedan.
Yesterday, I showed you a really good feature in my Embroidery Software Premier + Extra which was Remove Overlap.
But how do you do the circles in the Premier + Extra? Well, as follows.
1. Välj en brodérbåge som passar ditt projekt. Jag har valt 200x200 mm Quilters Hoop
2. Välj sedan Frame i menyraden
3. Välj Frames och Classical 2 nr 1
4. Välj sedan Size Options och sätt storlek på din ring
5. I Stitch Type kan du välja bredd på din Satinsöm. Jag tycker den här processen blir mycket lättare om jag avmarkerar Group.
6. Tryck sedan på Apply. Nu får du upp en ring som du kan placera som du vill.
1. Select an embroidery hoop that fits your project. I have selected 200x200 mm Quilters Hoop
2. Select Frame in the menu bar
3. Select Frames and Classical 2 No. 1
4. Then select Size Options and set the size of your ring
5. In Stitch Type, you can select the width of your Satin stitch. I find this process much easier if I uncheck Group.
6. Click Apply. Now you get a ring you can place as you wish.
7. Sedan är det bara att fortsätta med olika storlekar av ringarna tills du har så många du vill ha. Vill du ha olika färger så är det bara att byta färg på de efterföljande ringarna.
7. Then just continue with various sizes of the rings until you have as many as you want. If you want to have different colors, you just have to change the color of the subsequent rings.

8. Sedan är det bara att gå till Home i menyraden och välj Combine All så kommer Remove Overlap att ske. Om du gör detta i steg vill du förmodligen spara din design.
8. Then simply go to Home in the menu bar and select Combine All and Remove Overlap will happen. If you do this in steps you might want to save the design.
Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment