Monday, April 25, 2016

Monday – continuing with my skirt project 2

Som jag sa denna kjol var helt ett infall och experiment om min idé skulle fungera. Nu råkade det ju bli så att jag ändrade approach under resans gång. Men det är ju lite av charmen med att arbeta helt fritt.
As I said this skirt was just a whim and experiment if my idea would work. Now it just happened that I changed the approach along the way. But that's the charm to work freely.
Tyget köpte jag på IKEA för en billig peng så det var inte hela världen om jag skulle misslyckas. Det går inte åt mycket tyg. Längden plus 5 cm för linning och 5 cm för fåll.
Dessutom behöver man ett blixtlås samt resår för midjan. Ja, och så naturligtvis en symaskin och tråd.
The fabric I bought at IKEA for a cheap price so it was not the end of the world if I were to fail. You don’t need a lot of fabric. The length plus 5 cm for the waist and 5 cm for the hem.
In addition, you need a zip and elastic for the waist. Well, and of course a sewing machine and thread.
Jag började med att förkrympa tyget.
I started with pre-shrinking the fabric. 
Sedan mätte jag den bredaste delen av höften och lade till lite för rörelsemån och sömsmån. Därefter så mätte och klippte jag tyget till det mått jag bestämt. 
Then I measured the widest part of my hip and added a bit extra plus a seam allowance. Then I measured and cut the fabric to the dimensions I had decided. 
Sedan sicksackades alla kanter runt om.
Then all the edges around were zig-zagged.
En raksöm i vadera sidan och på ena sidan mäter jag ut var blixtlåset ska sitta. På det stället styr jag med tråckelstygn.
A straight stitch at each side and on one side I measured where the zipper would be. There I sewed with basting stitches. 

Fortsättning följer                         To be continued

No comments:

Post a Comment