Thursday, April 28, 2016

Remove overlap


Att arbeta i ett Embroidery Software som mitt Premier+ innebär att man kan göra en massa unika designs. Inte nödvändigtvis svåra utan unika. Som dessa cirklar.
To work in an Embroidery Software as my Premier + means that you can do a lot of unique designs. Not necessarily difficult but unique. As these circles.
Eftersom de går i varandra vill man gärna att området där de korsar varandra rensas från lite stygn. Det kan se ut så här.
As they go into each other one would like that the area where they intersect is cleared from some stitches. It might look like this.

No comments:

Post a Comment