Saturday, April 2, 2016

Too much to do - 2

När man inte har jättemycket tid att sy så passar ”in-the-hoop” (ITH) projekt jättebra. Vad är då ett ”ITH projekt? Jo, kort sagt är det ett projekt som till sin helhet eller så nära det går görs direkt i brodérbågen.
Därför har jag denna helg beslutat mig för att sy några små ”ITH väskor” från Stickbaer.de. Just dessa finns i två storlekar 10x10 cm och 13x18 cm. Den allra minsta passar exempelvis till ett läppstift eller ett USB minne eller till ... 
Vilken färg ska jag välja? Rosa så klart. :-)
Medan maskinen arbetar kan jag tvätta lite, eller skriva detta blogginlägg. Så klart kräver ”ITH projekt att man gör lite ”insatser” då och då men maskinen stannar och om det dröjer 5 minuter extra spelar ingen roll.
When you don't have much time to sew "in-the-hoop" (ITH) projects are great. What is an "ITH project"? Well, in short, it is a project that’s entirety or as close to it is made directly in the hoop. 
That is why I have this weekend decided to sew some small “ITH purses” from Stickbaer.de. These are available in two sizes, 10 x 10 cm and 13 x 18 cm. The smallest can hold a lipstick or a USB memory stick or...
What color should I choose? Pink of course. :-) 
While the machine is working I can do some washing, or write this blog post. Of course "ITH projects" requires some “action” from time to time, but the machine stops and if it is delayed 5 minutes extra doesn't matter.
Design: Rosen Taschen ITH 10x10  from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment