Monday, May 2, 2016

Circles - 3

19. Det enklaste är väl att kopiera designen och gå till Premier+ Modify och bara klicka på Insert Tie On och Tie Off. Om man ändå ska kopiera ramarna till Premier+ Modify så skulle jag ta bort öppningen där också.
19. The easiest is to copy the design and go to Premier+ Modify and just click Insert Tie On and Tie Off. If you still want to copy the frames to Premier+ Modify so I would remove the opening there too.
20. Men vi kan ju göra något liknande i Premier+ Extra också.  Det som vi gör är att stega fram med pilarna så att den innersta ramen är markerad. Sedan går man till Modify.
20. But we can do something similar in the Premier+ Extra as well.  What we are doing is to step up with the arrows so that the inner frame is selected. Then go to Modify.
21. Klicka på Insert stitches och infoga några stygn på vardera avklippta del.
21. Click on Insert stitches and insert a few stitches on each cut element.
22. På ena sidan får man ett hoppstygn. Det är det bara att välja Select Stitches och dra till där man vill att början ska vara. Sedan är det bara att infoga stygn med Insert Stitches.
22. On the other hand you get a jump stitch. It is just to choose Select Stitches and drag to where you want the beginning to be. Then you just have to insert stitches with Insert Stitches.
23. Man ser att man fått tag på ett stygn genom att man kan dra upp den.
23. You see that you get hold of a stitch when you can take it up. 
Premier+ Extra and Premier+ Modify are Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment