Friday, May 20, 2016

Insert a Color Command - 1

I ett par dagar nu så har jag gått och funderat på att brodera en design som är i två färger. Nu kanske inte det låter så konstigt men jag menar att dela den mitt itu så att ena halvan är en färg och den andra halvan en annan.
For a couple of days now I've thought about embroidering a design that is in two colors. Now maybe it doesn’t sound so weird but I mean to split it down the middle so that one half is one color and the other half another.
I Premier+ Extra finns en funktion som heter Insert Color Command och den innebär att man ”pekar på en punkt” där man vill infoga ett färgbyte. Du hittar den i Modify i menyraden.
In Premier+ Extra there is a feature called Insert Color Command and it is used to "point to a point" where you want to insert a color change. You find it in Modify in the Menu Bar. 
Det underlättar om man ”spelar upp” hur designen sys för att avgöra vilken metod man vill använda.
It helps if you "play" how the design is sewn to determine which method you want to use.

No comments:

Post a Comment