Saturday, May 21, 2016

Insert a Color Command - 2

                      
I går nämnde jag att man kanske skulle vilja ”spela upp designen i Design Player" innan man bestämmer vad man sätter färgbytet.
Yesterday I mentioned that you might like to "run the design in the Design Player" before deciding where to put the color change.
I exemplet jag visar idag, en cirkel från grytlappen jag hade en tutorial på, så kommer ni se att jag antingen inte får eller får den effekt jag vill ha. Det beror naturligtvis på var jag infogar färgbytet.
In the example I show today, a circle from the potholder I had a tutorial on, you will see that I either do not get or get the effect I want. Of course it depends on where I insert the color change.
Sätter jag det i början så blir hela efterföljande stygnsekvensen den nya färgen.
If I put it in the beginning then the entire subsequent stitch sequence will have the new color.
Medan om jag sätter den i mitten så får jag den tvåfärgseffekt jag vill ha.
While if I put it in the middle, I get the dual color I want.

Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment