Wednesday, May 25, 2016

Insert a Color Command - 6

Nu har jag ju valt att ha en svart och en beige sida. Det vi ska göra nu är att byta färg i mitten av grytlappen även på quiltmönstret. Jag börjar med att öppna min design.
Now, I have chosen to have a black and a beige side. What we should do now is to change the color in the middle of the potholder of the quilt pattern as well. I will start with opening my design.
Om jag provar att byta färg överst på cirkeln i mitten blir det så här.
If I try to change the color at the top of the circle in the Middle, it will be like this.
Om jag byter färg nederst på mitten blir det så här.
If I change the color at the bottom of the Center, it will be like this.
Därför kommer jag att i Premie+ Extra – Modify att markera ena sidan från mitten. Men innan dess har jag sett till att enbart linjerna är valda. Detta är det fina med vp4 designsen att man kan fortsätta att arbeta med delar.
Therefore, I will be in Premium+ Extra - Modify and select one side from the Center. But before that, I have made sure only the lines are selected. This is the beauty of the vp4 design then we can continue to work with the different parts.
Därefter gör jag en Cut…
Then I make a Cut ...
…och sedan en Paste. Jag kommer nu har 2 färger på quiltlinjerna så jag byter färg på den ena. Spara designen under valfritt namn.
... and then a Paste. I will now have 2 colors on the quilt lines so I change the color on one side. Save the design under any name.

Premier+ Extra and  Premier+ Modify is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment