Tuesday, May 31, 2016

Metal Hoop and creating contrasts - 2

Nu ska jag avslöja vad jag broderar. Det blir ett lite romantiskt-läskigt broderi i form av rosor och en dödskalle i toppen. Jag ska göra en kjol med kontraster och här pratar vi verkligen om kontraster. Mörkt grått och benvitt och rosor och döskallar. Kan det bli mer kontrast?
Now I will reveal what I embroider. It will be a little romantic-scary embroidery in the shape of roses and a skull at the top. I'll make a skirt with contrasts and here we're talking really about contrasts. Dark gray and off-white and roses and skulls. Can there be more contrast?

Jag kommer att använda mig av min 150x240 mm Metallbåge och brodera vardera kjoldel. Det första jag gör är att klippa ut två grå och två vita delar till kjolen enligt den beskrivning jag tidigare gett på en superenkel kjol.

I will use my 150x240 mm Metal Hoop and embroider each part of the skirt. The first thing I do is to cut out two gray and two white pieces to the skirt according to the description I gave earlier on a super simple skirt.

Jag sicksackar alla delar till kjolen och syr sedan ihop dem på mitten.

I zigzag all parts of the skirt and stitch them together in the middle.
Det är viktigt att ha en exakt rak söm på mitten så mät och rita noggrant.
It is important to have a precise straight seam on the center, measure and draw accurately.
Naturligtvis stryker jag sömsmånen så jag får ett snyggt resultat senare.
Of course, I press the seam allowance so I get a nice result later.
Sedan viker jag ner sömsmånen för midjekanalen och stryker så jag får ett veck. Nu är jag färdig att börja mäta ut var broderierna ska vara.
Then I fold the seam of waist channel, and press so I get a crease. Now I'm ready to start measuring where the embroidery should be.

Design: Engraved Skull and Roses UT7766 from Urban Threads and 240x150 mm Metal Hoop from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment