Tuesday, May 10, 2016

Sewing Notions - 2

Ytterligare en fiffig pryl som är användbart inom sömnad. Nämligen små pinnar man kan hålla ”bobbins” (spolar för understråd) i och ”para ihop” med en trådrulle.
Allt på sin rätta plats :-)
Another smart thing that is useful in sewing. Namely small sticks to hold "bobbins" and "pair" with a spool.
Everything in its proper place :-)

No comments:

Post a Comment