Wednesday, May 11, 2016

Sewing Notions - 3

En annan sak som är ”bra-att-ha” är band. Speciellt bomullsband.
Därför köpte jag på mig några färger. Bra bredd var det också.
Another thing that is "good-to-have" is ribbons. Especially cotton ribbons.
That is why I bought me some colors. Great width too.

No comments:

Post a Comment