Tuesday, May 17, 2016

Sewing Notions - 5

Att skära med linjal och rullkniv är väldigt praktiskt. Men ibland är det svårt att hålla linjalen och då kan ett handtag vara praktiskt. Kanske mer på små linjaler?
To cut with a ruler and rotary cutter is very practical. But sometimes it's hard to keep the ruler and then a handle may be practical. Perhaps more on small rulers?

No comments:

Post a Comment