Tuesday, May 3, 2016

This last weekend

I helgen som gick var det ett underbart väder. Det var ca 12-15 grader och solen sken. Valborgsmässoafton brukar annars kunna vara ganska dåligt väder men i år var det fint. Jag gick runt i min trädgård och bara njöt av alla vårtecken som finns. Såsom knopparna på äppelträdet.
This last weekend, it was a wonderful weather. It was about 12-15 degrees C and the sun was shining. Walpurgis Night tends otherwise to be quite bad weather but this year it was fine. I walked around in my backyard and just enjoyed all the signs of spring available. As the buds on the apple tree.
De vackra vitsipporna.
The beautiful wood anemones.
Violerna som växer i gräset.
Violets that grow in the grass.
En massa gula blommor som påskliljor
A bunch of yellow flowers such as daffodils

Gulsippor? Vet inte riktigt om det är det men de är ganska lika vitsipporna.
Yellow anemones? Do not really know if it is there but they are quite similar wood anemones.
Maskrosor – inte för att man vanligtvis gillar dem – de betraktas ju som ogräs men jag tyckte faktiskt dessa var ganska fina.
Dandelions - not because one usually likes them – they are regarded as weeds but I actually thought these were quite nice.
Björken har nu fått små fina blad och bland stenarna och gallret man torkar av skorna på har det vuxit upp ett par besynnerliga svampar.

The Birch now has small delicate leaves and among the rocks and the grid that you wipe your shoes on, there has grown up a few outlandish fungi.

No comments:

Post a Comment