Thursday, June 23, 2016

A circle and some x’s – part 1

Ibland är det roligt att bara sitta och skapa fritt i mitt Premier+ Ultra.
Den här designen är dels skapad i Cross Stitch modulen och dels i Create modulen.
Sometimes it's fun to just sit and create freely in my Premier + Ultra.
This design is created in the Cross Stitch module and the Create module.

No comments:

Post a Comment