Saturday, June 25, 2016

A circle and some x’s – part 3

 
Att göra en sådan här liten tag är inte alls svårt. Nu är det ju naturligtvis beroende på det Embroidery Software man har exakt hur man går tillväga. Eftersom jag använder mig av Premier+ Ultra så har jag använt mig dels av Premier+ Cross Stitcher samt Premier+ Create som bägge ingår i Premier+ Ultra.
To make such a small tag like this is not at all difficult. Now it is, of course, depending on the Embroidery Software you have, exactly how to do it. Because I use Premier+ Ultra, I have used the module Premier+ Cross Stitcher and Premier+ Create both included in Premier+ Ultra.
Jag började med att göra hjärtat i Premier+ Cross Stitcher. Här gjorde jag helt enkelt ett hjärta på fri hand. Man kan naturligtvis använda en bild som mall.
För att få lite mer handsytt utseende så har jag gjort följande inställningar i Preferences.
Cross Size: 2 mm
Cross Threads: Double (4Threads)
Sedan sparar jag min design dels som en KRZ fil vilket gör att jag kan ändra den senare om jag vill.
I started by making the heart in Premier+ Cross Stitcher. I simply made this heart freehand. Of course you can use an image as a template.
To get a little more hand look stitches, I have made the following settings in Preferences.
Cross Size: 2 mm
Cross Threads: Double (4Threads)
Then I save my design and as a KRZ file, which means that I can change it later if I want.
Men jag vill ju även ha den i ett vanligt broderiformat och det gör jag genom att klicka på Create Stitches ikonen.
Där ser jag dels en Life View liknande bild och där det framgår att storleken på mitt hjärta är 18x16 mm. Men jag har även en hel del valmöjligheter såsom Export eller skicka direkt till min maskin.
But I would of course also have it in a normal embroidery format and I do that by clicking on the Create Stitches icon.
There I see both a Life View like image and where the size of my heart which is 18x16 mm, appears. But I also have a lot of choices, such as Export or Send directly to my machine.
Men jag kan även plocka upp den vanliga Life View där jag exempelvis kan zooma in, vrida och vända på min bild för att se den i olika vinklar. Coolt.
But I can also pick up the usual Life View where I for example can zoom in, twist and turn my image to see it in different angles. Cool.

Premier+ Ultra – Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment