Tuesday, June 28, 2016

A preview of a lovely scent

Den närmaste tiden kommer det blir mycket lavendel här i min blogg.
For a while to come, it will be much Lavender here in my blog.
Dels för att jag gjort några projekt med lavendel..
Partly because I made some projects with Lavender …
… men också för att jag älskar den doften.
... but also because I love the scent. 
Håll till godo med några bilder på lavendel som växer i vår trädgård och en pre-view på ett av projekten.
Here are some pictures of lavender in our garden and a pre-view on one of the projects.
Men bland lavendeln växer också denna vackra pion.
But among the lavender is also this beautiful Peony growing.

No comments:

Post a Comment