Sunday, June 12, 2016

Lavender Comb case - 2

Nu tänkte jag att jag skulle visa er hur jag gjorde kamfodralet. Det är så superenkelt och naturligtvis kan man enbart brodera designen och ev. skriva ordet kam och sedan sy ihop fodralet med vanlig maskin. Det första man ska göra är att mäta längd och bredd/omkrets på kammen.
Now, I thought I would show you how I did the comb case. It is so super easy and of course you can embroider the design itself and perhaps write the word comb and then sew up the case with a conventional sewing machine. The first thing to do is to measure the length and width / circumference of the comb.
Man kan ju antingen mäta på en linjal och uppskatta det man måste lägga till eller så mäter man omkretsen med ett måttband. Det man ska ta med i beräkning är att sömsmånen kommer ta bort lite utrymme inuti fodralet.
One can either measure on a ruler and estimate what you have to add or measure the circumference with a tape measure. What you should take into account is that the seam allowance will remove some space inside the case.
Jag kommer i detta fall att även göra ett eget ”Motif” för att få en så liten sicksack söm som jag vill ha. Om jag använder de sömmar som finns i programmet så kan jag inte gå längre ner i höjd än 2.4 mm och jag vill ner till ca 1.2-1.5 mm och kanske runt 3 mm i vidd. Lösningen är att göra ett eget ”Motif” och det är ”lätt som en plätt. Vi börjar med det.
1.   Öppna Premier+ Create och se till att du är i Draw fönstret,
2.   I View sätter du Grid Size till 3 mm.
3.  Sedan gör du helt enkelt ett upp och nervänt V. Använd dig av ritverktyget Polygon Draw i Create delen till höger i Draw fönstret.
4.  Se till att start och stopp ligger på samma linje.
5.  Välj My Motifs och Export to MyMotifs. Du kommer nu få ett sicksack stygn som du kan ändra storlek på. Det är att rekommendera att spara Motif som "Save as Drawing" i det fall du behöver använda motivet igen. Det är ju inte alltid man kommer ihåg att göra back up på motiven och man kanske till och med tar bort fel motiv av misstag.
I will in this case also make my own "Motif" to get such a small zigzag stitch that I want. If I use the stitches that are available in the program I cannot go further down in height than 2.4 mm and I want down to have it about 1.2-1.5 mm and maybe about 3 mm in width. The solution is to make my own "Motif," and it is "easy as pie. We'll start with that.
1.  Open Premier+ Create and make sure you are in the Draw window.
2.  In View, set Grid Size to 3 mm.
3. Then simply make an inverted V. Use your drawing tool Polygon Draw in the Create part right in the Draw window.
4. Make sure that start and end are on the same line.
5. Select My Motifs and Export to MyMotifs. You will now get a zigzag stitch that you can resize. A good thing is also to save the Motif as "Save as a Drawing" in case you need to use the Motif again. Perhaps you've forgotten to make a back up or simply just deleted the wrong motif.

Design: Rose et Lavande from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment