Monday, June 13, 2016

Lavender Comb case - 3

6.   Nu ska vi börja med att göra linjerna för kamfodralet. Jag börjar med att öppna Premier+  Create. Antingen använder du dig av Wizarden för att sätta bågstorlek eller så väljer du Hoop Selection och ändrar storlek till 240x150 mm.
7.  För att underlätta för mig så börjar jag i Draw fönstret och gör en bild av den rektangel jag ska göra. Vill ni kan ni naturligtvis hoppa över detta steg och sätta punkterna direkt i fönstret Precise Create.
8.  Jag gör en rektangel med hjälp av shapes och i mitt fall får den bli 220x60 mm.
6.  Now we're going to start by making the lines for comb case. I will start by opening Premier+ Create. Either use the Wizard to set the hoop size or select Hoop Selection and change the size to 240x150 mm.
7.  In order to make it easier for me I begin in the Draw window and make a picture of the rectangle I will do. If you want to, you can of course skip this step and put stitch points directly in the Precise Create.
8.  I make a rectangle using shapes and in my case, it will be 220x60 mm.
9.  Sedan markerar jag rektangeln och tar hjälp av kniven. Sätt linjer snett i hörnen likt på bilden. Högerklicka.
10. Du kommer nu se att det finns några små delar i Filmstrip. Markera och ta bort dessa (delete).
9.  Then I select the rectangle, and use the knife. Put points to form a line diagonally at the corners like in the picture. Right click.
10. You will now see that there are a few small parts in the Filmstrip. Select and delete these.
11. Nu ska du ha en rektangel utan överdel. Spara bilden som Drawing.
11. Now you should have a rectangle with no top. Save the image as a Drawing.

Design: Rose et Lavande from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment