Thursday, June 16, 2016

Lavender Comb case - 4
Då fortsätter vi på kamfodralet. Har du gjort detta i steg så ser du naturligtvis till att börja med att öppna Premier+ Create och se till att öppna bilden du sparade från förra avsnittet.
12.  Se nu till att du är i fönstret för Precise Create.
13.  Gör en linje i överkanten som på bilden genom att avmarkera Pattern Fill och ändra Satin Stitch till Running Stitch. Här kan Running stitch med fördel vara 4 mm.
Then we continue with the comb case. If you’ve done this step-by-step, you will of course, begin with opening Premier+ Create and open the image saved you saved from the previous section.
12.  You should now be in the Precise Create window.
13.  Make a line at the top as shown by deselecting Pattern Fill and change the Satin Stitch to Running Stitch. Let the Running Stitch have a length of 4 mm.
14.  Byt färg och gör nu en Running Stitch linje precis i linjen på den öppna rektangeln. Även här kan du låta längden på Running Stitch vara 4 mm.
14.  Change the color and making a Running Stitch line just in line on the open rectangle. Again, you can let the length of Running Stitch be 4 mm.
15.  Byt färg igen och gör ytterligare en Running Stitch linje men nu ska längden vara 2 mm. Som ni ser börjar jag denna gång på högra sidan så slipper jag ett hoppstygn.
15.  Change the color again and make another Running Stitch line but now the length shall be 2 mm. As you can see, I start on the right side so I do not have a jump stitch.
16.  Markera den sista Running Stitch linjen och högerklicka. Välj Properties och välj Double Stitch.
16.  Select the last Running Stitch line and right-click. Select Properties and select Double Stitch.
17.  Markera den sista Running Stitch linjen och gör en Copy/Paste. Markera den och högerklicka och välj Properties.
18.  Ändra till Motif Line och plocka upp det sicksackstygn du gjorde (i My Motifs) och välj en storlek som är ca 1,3x2,5 mm. Du kan behöva avmarkera Proportional. Då ser det ut så här.
17.  Select the last Running Stitch line and do a copy / paste. Select it and right-click and select Properties.
18.  Change to Motif Line and pick up the zigzag stitches you did (in My Motifs) and choose a size that is about 1,3x2,5 mm. You may need to uncheck Proportional. Then it looks like this.
19.  Spara nu filen som en EDO fil.
20.  Exportera filen till valfritt broderiformat – jag väljer vp3.
19.  Now save the file as an EDO file.
20.  Export the file to an embroidery format of your choice - I choose vp3.

No comments:

Post a Comment