Sunday, June 19, 2016

Lavender Comb case - 6

Då kör vi slutligen en lite snabbrepris på hur man syr ett detta kam ITH fodral.
Förbered två stycken dubbelvikta bitar tyg med en tunn vadd emellan. Men vadden måste vara riktigt tunna annars är det bättre att du exempelvis har tre lager tyg totalt.
Here we go, finally, a little instant replay on how to sew this comb ITH case.
Prepare two folded pieces of fabric with a thin batting in between. But the batting must be really thin otherwise it is better that you, for example, use a three-layer fabric.
Börja med att spänna mellanlägg i en broderbåge, i mitt fall 150x240 mm bågen och jag valde ett rivbart mellanlägg.
Sy den översta placeringslinjen.
Start by hooping stabilizer in a hoop, in my case the 150x240 mm hoop and I chose a tear away stabilizer.
Sew the top placement line.
Lägg den vikta kanten på tyget mot den sydda placeringslinjen.
Nu ska den första Running Stitch rektangeln utan överdel sys. Den fäster tyget mot mellanlägget.
Place the folded edge of the fabric against the sewn placement line.
Now the first Running Stitch rectangle without top is stitched. It attaches the fabric to the stabilizer.
Därefter sys design och text.
Then embroider the design and text.
Lägg sedan på den andra tygbiten kant i kant i den övre kanten.
Then put the second piece of fabric edge to edge on the upper edge.
Sy sedan den andra rektangeln – double stitch – samt sicksack sömmen.
Then sew the second rectangle - double stitch - and the zigzag stitching.
Slutligen tar man fodralet ut brodérbågen och river bort så mycket mellanlägg man kan.
Finally, take the case out of the hoop and tear away as much stabilizer as you can.
Klipp längs med sicksacksömmen. Vänd fodralet ut och in. Pressa.
Cut along the zigzag stitching. Flip cover inside out. Press.

Design: Rose et Lavande from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment