Thursday, June 30, 2016

Lavender Sachet – 1

Lavendel – min absoluta favoritdoft. Det doftar så ljuvligt och är underbart att ha i skåp och lådor. Dessutom sägs ju Lavendel vara lugnande och gör att man sover bättre.
Lavender - my absolute favorite fragrance. It smells so lovely and is wonderful to have in the cupboards and drawers. In addition, Lavender is said to be soothing and makes you sleep better.
När man tar i Lavendel så doftar händerna ljuvligt av lavendel.
When you touch Lavender your hands get a wonderful smell of Lavender.
Därför så har jag stygnsatt en lavendelkudde ITH och som dekoration passar det nya Lavendel alfabetet som den superduktiga Tatjana (Stickbaer.de) har gjort och som nu finns en bokstav i veckan här. Förra vecka var turen kommen till C och eftersom min mans namn börjar på C passade det utmärkt. Den här veckan kan jag sy min sons namn som börjar på D men sedan får jag vänta några veckor på L som i Lotta.
Therefore, I have digitized a small Lavender sachet ITH and decorated with the new Lavender alphabet that the talented Tatjana (Stickbaer.de) has done and now is free with one letter a week here. Last week was the C, and because my husband's name begins with a C, it works very well. This week, I can sew my son's name beginning with D, but then I have to wait a few weeks for L as in Lotta.
Jag har fyllt kudden med en lagom mängd Lavendel och den är sydd i linne.
I filled the sachet with a moderate amount of Lavender and is made of linen.
Vill ni veta hur man gör den här lilla kudden? Då tycker jag ni ska följa med i de kommande avsnitten i min blogg. Jag kommer visa hur den görs i Premier+ Ultra eftersom det är det Embroidery Software jag använder. Men jag kommer även att tala om vad jag gör och varför, så om ni har ett annat Embroidery Software så är jag säker på att ni kan göra en likadan design i det programmet.
Want to know how to do this little sachet? Then I think you should follow the next posts in my blog. I will show how it is done in the Premier+ Ultra because it is the Embroidery Software I use. But I will also tell you what I do and why, so even if you have another Embroidery Software, I'm sure you can do a similar design in that program.

Premier+ Ultra, Premier+ Create and Premier+ Extra are from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment