Thursday, June 2, 2016

Metal Hoop and creating contrasts - 4


Sedan är det dags för att positionera tyget på metallbågen. På bågen finns små upphöjningar som markerar mittenlinjerna.

Then it's time to position the fabric on the metal hoop. On the hoop there are small bumps that mark the middle lines.
Om du placerar tygets markeringar på dessa så kommer det bli bra.
If you put the fabric markings on these, it will be fine.
Det följer också med en plast template som man kan använda men personligen tycker jag det är svårt att placera tyget och ovan på det mallen. Men det finns säkert ett bra sätt som jag inte kommit på ännu :-)
With the hoop there is also included a plastic template that you can use but personally I think it is difficult to place the fabric and above that the template. But there's probably a great way that I have not figured out yet :-)
Jag har satt fast en magnet i taget så jag hela tiden kan känna att tyget ligger rätt. Sedan sätter jag dit mellanlägget på baksidan. Vill man kan man ju spänna tyg och mellanlägg samtidigt, men jag tycker att detta blev bra. Första ”hoopingen” så använde jag mig av 6 magneter men insåg sedan att 4 faktiskt räckte. De håller fast tyget riktigt bra.
I've stuck a magnet at a time so I can constantly feel that the fabric is in the right position. Then I put the stabilizer at the back. If you want you can hoop fabric and stabilizer at the same time, but I think this was good. For the first "hooping" I used 6 magnets but then realized that 4 actually was enough. They hold the fabric really well.

Sedan är det bara att börja sy. 
Then start sewing. 
Glöm bara inte att du ska spegelvända broderiet till andra sidan så döskallarna tittar på varandra. Jag gjorde det i Premier+ Extra.
Just don't forget that you should mirror the embroidery to the other side so the “skulls” look at each other. I did it in Premier + Extra.
För att spegelvända kan man enklast bara markera broderiet och sedan klicka på den lilla pilen på sidan. 
To mirror the design, the simplest way is just to select the embroidery and then click on the small arrow on the side.  
Här ser ni ena sidan färdig. Det blir väldigt läckert.
Here you see one side finished. It will be very cool.

Design: Engraved Skull and Roses.UT7766 from Urban Threads - 240x150 mm Metal Hoop and Premier+ Extra from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment