Friday, June 3, 2016

Metal Hoop and creating contrasts - 5

Nu syr jag ihop den främre och bakre delen. Eftersom jag redan pressat ner midjedelen så har turen nu kommit till fållen.
Now I sew the front and back part together. As I have already pressed the waistline the turn has now come to the hem.
Här är ett coolt sätt att fålla. Mät avståndet och sätt i en knappnål.
Here is a cool way of hemming. Measure the distance and put a pin in position. 
Sätt i ett par knappnålar. Sedan lyfter du upp tyget och vik så att knappnålen är i mitten av vecket.
Put in a couple of pins. Then you just lift up the fabric and fold so that the pin is in the middle of the fold.
Fingerpressa och sätt i en knappnål. Fortsätt på samma sätt runt om.
Finger press and put in a pin. Continue the same way all around.
Då ska jag sy en raksöm runt den vikta midjedelen upptill och nedtill. Jag lämnar tillräckligt med utrymme för resåren. Jag lämnar en öppning på cirka 10 centimeter vid varje sida. Nästa gång jag kommer sy i blixtlåset .
Then I sew a straight stitch seam around the folded waistline at top and bottom leaving enough room for the elastics. I leave an opening of about 10 centimeters at each side. Next time I will sew the zipper.

Design: Engraved Skull and Roses. UT7766 from Urban Threads and 240x150 mm Metal Hoop from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment