Saturday, June 4, 2016

Metal Hoop and creating contrasts - 6Kanalen för resåren och blixtlåset är klart. Nu fattas bara resåren och sen ska ni få se resultatet.
Blixtlåset beslutade jag mig för att sy lite annorlunda än den andra kjolen – jag har nämligen sytt i det för hand.
The channel of the elastic and the zipper is finished. Now all that remains is the elastic and then will you see the results.
The zipper, I decided to sew a little different than the other skirt - this time I have sewn it by hand.
Jag kom att tänka på när jag tog en kurs i klädsömnad ett antal terminer när jag var runt 20 år. Min lärare, som var en relativt ung kvinna som var utbildad i sömnad, sa att sy i blixtlåset för hand. Det blir mycket snyggare.
Det var på tiden före osynliga blixtlås. Faktum är att det inte tar så lång tid. Blir ett stygn fel är det lätt att gå tillbaka genom att repa upp det.
I came to mind when I took a course in dressmaking several semesters when I was around 20 years. My teacher, who was a relatively young woman who was trained in sewing, said to sew the zipper by hand. It will be much prettier.
It was the time before the invisible zipper. In fact, it does not take so long. If a stitch is in the wrong place a stitch wrong, it's easy to go back and pull it up.
Man använder små ”prick-stygn” …
You use small "dot-stitches" ...
… som på baksidan blir så här.
... that on the reverse side become like this.
Den här gången petade jag in blixtlåset i själva kanalen där resåren ska sitta.
This time, I poked in the zipper in the channel where the elastic should be.

Design: Engraved Skull and Roses. UT7766 from Urban Threads and 240x150 mm Metal Hoop from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment