Monday, June 6, 2016

Nalla!!!!!! What have you done?


Kommer ni ihåg Nalla – vår lilla ekorre, som förra året kämpade så med en trasa som hon skulle ha till sitt bo?
Remember Nalla - our little squirrel, who last year struggled so with a cloth that she would have in her nest?
I går så såg min man henne sittande på en stol, vi har utomhus, i full färd med att samla ihop stoppning. Hon såg närmast förnärmad ut över att ha blivit påkommen och sen låg hon och tjurade i ett träd tills hon trodde att vi inte lade märke till henne längre. Då gick hon ner och försökte fortsätta att angripa stolen.
Yesterday my husband saw her sitting on a chair, we have outside, in the process of gathering padding. She looked almost offended at having been caught and then she lay and sulked in a tree until she thought we did not notice her anymore. She went down and tried to continue to attack the seat.
Det blev att snabbt sy ihop ett litet överdrag till stolen tills jag har tid att fixa dynan mer permanent. Den lilla ekorren och hennes hyss.
So I had to sew a small cover for the chair until I have time to fix the pad more permanent. That little squirrel and her mischief.

No comments:

Post a Comment