Thursday, June 30, 2016

No not again Nalla!!!!!!

När jag kom hem idag möter min man mig i trädgården och säger att du kommer inte känna igen ditt syrum eller sovrum.
Himmel har vi haft inbrott tänkte jag. Men så säger han att det var en brun varelse inne.
En råtta skriker jag. Neeej men en närbesläktad varelse. Åh Nalla. Vad har hon gjort nu då?
When I got home today my husband meet me in the garden and says you will not recognize your sewing room or bedroom.
Goodness did we have a burglary was my first thought.
But then he says there has been a brown creature inside.  A rat I scream. Nooo but a related creature. Oh Nalla. What has she done now?
Jo, hon var hungrig – hon brukar komma vid 5 tiden på morgonen nu när solen går upp tidigt, men i morse var hon inte där och jag cyklade iväg vid 7 tiden.
Så när min man vid 9 tiden skulle sätta sig vid datorn och kom ner i källaren upptäckte han en fruktansvärd oreda av nedrivna saker och papper på golven i flera rum. Sen ser han Nalla komma gående i källargången.
Nalla har hoppat in genom ett litet fönster i badrummet så min man och son fick försöka få ut henne vilket inte var det lättaste. När min son kom ner satt hon i handfatet.
Well, she was hungry – she usually come at 5 o'clock in the morning now when the sun rises early, but this morning she was not there and I cycled away at 7 o'clock.
So when my husband at 9 o’clock would sit down at the computer and came down in the basement, he discovered a terrible mess of things and paper on the floor in several rooms. Then, he sees Nalla walking in the basement. 
Nalla has jumped in through a small window in the bathroom so my husband and son was trying to get her out, which was not easy. When my son came down she was sitting in the basin.
När hon väl kom ut gick hon lugnt upp till ytterdörren och väntade på mat.
Nalla, Nalla vad ska vi göra med dig. 
When she got out she walked calmly up to the front door and waited for food.
Nalla, Nalla what shall we do with you.

No comments:

Post a Comment