Saturday, July 16, 2016

Different Fills and a 3 D effect

Det finns många mönster som man kan fylla sina objekt med i Premier+. Här ser ni en enkel fyllytan av cirklar.
There are many patterns that can fill objects included in Premier+. Here you see a simple fill area of circles.
En av de häftigare nyheterna i Premier+ är den sk Curved Crosshatch Fill – och man behöver inte enbart ha linjer…
One of the more sensational news in the Premier+ is the so-called Curved Crosshatch Fill – and you do not only need to have lines...

…titta här.
...look here.

No comments:

Post a Comment