Friday, July 1, 2016

Lavender Sachet - 2

Att göra en ITH design i Embroidery Software är inte speciellt svårt och denna lilla ”kudde” består egentligen bara av några kvadrater som antingen är dubbla rakstygn med en vänd-öppning, en mönstrad linje och en tråckelsöm som håller det första tyget på plats. Sedan är det förstås det vackra monogrammet.
Jag kommer att beskriva processen i Premier+ Ultra och jag kommer att använda mig av modulerna Create och Extra.
Making an ITH design in an Embroidery Software is not particularly difficult and this little "pillow” actually consists only of a few squares that are either a double-running stitch with a turning-opening, a patterned line and a basting stitch that keeps the first fabric in place. Then, of course, the beautiful monogram.
I will describe the process in Premier+ Ultra and I will use the modules Create and Extra.
Men för att illustrera för er hur man tänker när man bygger upp en sådan här design har jag ritat en skiss. Nu brukar jag inte rita i datorn utan oftast har jag det i huvudet eller så skriver jag ner de olika stegen på ett papper. Detta kan dock vara till hjälp för er med andra brodérprogram. Ordningen för de olika elementen ser ni här.
Bokstaven infogade jag enbart som mall för att kunna avgöra avstånd etc. 
But to illustrate for you how to think when you build up this kind of design, I have drawn a sketch. Now I usually don't draw on the computer, but usually I have it in my head or write down the steps on a piece of paper. However, this can be helpful for those of you with other Embroidery Software. The order of the elements you see here.
The letter was inserted solely as a template to determine distance, etc.
När jag gjorde den här lilla lavendelkudden så började jag med att göra en tråckelsöm som gick längs med hela 100x100 mm bågen. Själva tråckelsömmen är helt enkelt en Running Stitch med lite längre stygn. C:et infogade jag för att ha en bild över var jag skulle placera linjerna.
When I did this little Lavender pillow I started with making a basting stitch which runs along the 100 x 100 mm hoop. The basting stitch is simply a Running Stitch with a little longer stitch. The C was inserted so that I'd have an idea of where to place the lines.
Därefter gjorde jag den dekorativa sömmen som fick inrama bokstaven och ha ca 7-10 mm avstånd från den yttersta kanten.
Then I did the decorative stitch framing the letter and have a distance about 7-10 mm from the outer edge.
Slutligen gjordes den söm med en vändöppning som syr ihop fram och bakstycke. 
Finally, the seam with a flip opening that sew together the front and back pieces. 

Premier+ Ultra, Premier+ Create and Premier+ Extra are from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment