Tuesday, July 5, 2016

Lavender Sachet - 6

Nu ska vi sätta samman de 2 olika broderierna i Premier+ Extra. 
Now we will combine the two embroideries in Premier+ Extra.
42.  Jag öppnar mitt Premier+ Extra
43. Jag sätter Hoop Size till 100x100 mm i Change Hoop.
44.  Öppna designen du exporterade som Lavendelkudde slutlig version
42. I open my Premier + Extra
43.  I set Hoop Size to 100 x 100 mm in Change Hoop.
44. Open design you exported as Lavender pillow final version
45. Sedan väljer du Insert och öppnar bokstaven C eller det broderi du vill använda.
45. Then select Insert and open the letter C or the embroidery that you want. To use
46.  Centrera bokstaven. Jag tyckte det blev bättre att lägga den aningen mer till vänster.
47. Välj nu Combine All. Nu måste vi ändra lite så färgordningen, men det är egentligen bara en färg som ska flyttas och det är Double Stitch som har vändöppningen. Gå nu till Modify och markera färg nummer 3 och flytta ner den till sista plats med pilen Move Color Down.
48.  Spara designen som Lavendelkudde slutlig version i VP4 format.
49. Sedan Exporterar jag designen som VP3 format i samma namn. Detta är det broderiformat jag använder.
46. Center the letter. I thought it was better to put it somewhat more to the left.
47. Now select Combine All. Now we have to change a bit in the color scheme, but it's really just one color that needs to be moved and it is the Double Stitch that has the turn opening. Now go to Modify, and then select color number 3 and move it down to the last place with the arrow Move Color Down.
48. Save design as Lavender pillow final version in VP4 format.
49. Then I export design to the embroidery format VP3 in the same name. This is the embroidery format I use.
Premier+ Ultra, Premier+ Create and Premier+ Extra are from Husqvarna Viking
The Monogram design is created by Stickbaer.de and available on the Bernina blog

No comments:

Post a Comment