Wednesday, July 6, 2016

Lavender Sachet - 7

För att sy den lilla Lavendelkudden gör man så här.
To sew the little lavender pillow do like this.
1.    Börja med att spänna rivbart mellanlägg i en 100x100 mm broderbåge
2.    Lägg på en bit linnetyg
1.    Start by hooping tear away stabilizer in a 100x100 mm hoop
2.    Place a piece of linen cloth on the stabilizer
3.    Allra först sys tråckelsömmen som fäster linnetyget på mellanlägget
3.    First the basting line that attaches linen fabric to the stabilizer is sewn
4.    Nu börjar maskinen sy broderiet i form av mönstersömmen.
5.    Därefter sys det vackra monogrammet
4.    Now the machine starts sewing the embroidery in the form of the decorative seam.
5.    Then the beautiful monogram is sewn. 
6.    Nu är ovansidan klar och då lägger vi på en bit tyg räta mot räta på ovansidan.
6.    Now you are finished with the top and then we put on a piece of fabric right sides together at the top.
7.    Slutligen sys den dubbla sömmen med vändöppningen.
7.    Finally, sew the double seam with the turn opening.
8.    Ta ur arbetet ur brodérbågen. För att vara på säkra sidan med linnetyget så sydde jag en liten sicksack söm runt den dubbla rak sömmen.
9.    Riv bort det mesta av mellanlägget och klipp sedan runt den sydda sömmen. Lämna lite mer tyg just vid vändöppningen.
8.    Take the work out of the hoop. To be on the safe side with linen fabric I sewed a small zigzag stitch around the double straight seam.
9.    Tear off most of the stabilizer and then cut around the sewn seam. Leave a little more fabric right at the turning opening.
10.  Vänd ut och in och peta ut hörnen. Stryk.
10.  Turn inside out and poke out the corners. Press.
11.  Fyll kudden med lite lavendel och klistra sedan igen vändöppningen.
11.  Fill the sachet with some lavender and glue the opening closed.
Doftkudden är klar och lägg den i en låda eller skåp och njut av den underbara doften.
The Lavender Sachet is now finished and can put it in a drawer or cabinet to enjoy the wonderful aroma.
Premier+ Ultra, Premier+ Create and Premier+ Extra are from Husqvarna Viking

The Monogram design is created by Stickbaer.de and available on the Bernina blog

No comments:

Post a Comment