Friday, July 15, 2016

Multi Color Gradient

Ibland behöver inte en design var så mycket mer än att man lägger på en effekt. Se bara på denna enkla cirkel med ett fyllnadsmönster.
Sometimes you don't need a design to be so much more than that to put on an effect. Just look at this simple circle with a fill pattern.
Om jag väljer Properties och sedan avmarkerar Underlay och kryssar i Multicolor Gradient så blir det så här.
If I choose Properties, and then clear the Underlay and check the Multicolor Gradient it will be like this.

No comments:

Post a Comment