Saturday, August 27, 2016

All these animals :-)

Är det inte ekorrar så är det talgoxar. Vi har flera gånger fått hjälpa små ungar ut eftersom de bara gömmer sig bakom blomkrukorna. Visst är de söta. Sen när man släpper dem frustar de bara argt och flyger iväg :-)
If it isn’t squirrels, it's great tits. We have repeatedly had to help small kids out because they just hide behind the flower pots. They sure are cute. Then when you release them they only snort angrily and fly off:-)

No comments:

Post a Comment