Tuesday, August 2, 2016

Ingenious - 1

Rubriken på engelska blir ”finurligt” och jag ska nu visa er ett verkligt finurligt sätt att använda dessa stuvbitar köpta på IKEA och som faktiskt heter FINURLIG.
The title in English is "ingenious" and I will now show you a truly ingenious way to use these scraps of fabric purchased at IKEA and actually named FINURLIG.
Om man har en brodérmaskin så är det klart att man broderar med den. Men faktum är att man kan utnyttja brodérfunktionen till att även quilta och sy samman saker – även utan broderier. Varför? Jo för att det blir så rakt och snyggt. Visst kan man sy ”manuellt” men det är svårt att få dessa raka 90 gradiga vinklar man får när man syr ITH som jag gjort med detta grytunderlägg.
If you have an embroidery machine, it is natural that you embroider with it. But the fact is that you can use the embroidery function to quilt and sew together things – even without embroidery designs. Why? Well because the seams will be so straight and neat. Sure you can sew "manually" but it is difficult to get these straight 90 degree angles you get when you sew ITH that I made with this trivet/potholder.
Upprinnelsen till detta projekt var ett antal små 20x20 cm stora stuvbitar. När jag tittade på dem häromdagen så insåg jag plötsligt att jag faktiskt skulle kunna göra några väldigt enkla grytlappar/grytunderlägg ”nästan” ITH. Jag syr bara på kantremsorna efteråt.
The origins of this was a number of small 20x20 cm scraps – FINURLIG - I bought at IKEA. When I looked at them the other day I suddenly realized that I could actually make some very simple trivets/potholders "almost" ITH. I sew just the binding afterwards.
Det finns många fina bitar i dessa packar och de har en bra tjocklek och passar som grytunderlägg med en värmetålig vadd emellan. Som ni ser har jag bara gjort parallella linjer och man kan ju välja vilket håll man vill att de ska gå.
There are many nice pieces in these packs and they have a good thickness and are suitable as a trivet with a heat resistant batting in between. As you can see, I only made the parallel lines and one can choose which way you want them to go.
Jag har stygnsatt designen i Premier+ Extra och använt mig av min absoluta favorit ”Quilt Block Wizard” samt Border fliken i Premier+ Extra. Det kan faktiskt inte bli så mycket enklare än så här.
I have digitized the design in Premier+ Extra and used my absolute favorite the "Quilt Block Wizard" and the Border tab in Premier+ Extra. It may not actually be so much easier than this.

Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment