Saturday, August 20, 2016

ITH Table Runner - 2

I mitt förra inlägg lovade jag att berätta vad jag gjorde för ändringar för att få en längre duk. Själva beskrivningen är väldigt tydlig så det enda jag ändrade på var:
In my last blog post, I promised to tell you what I did change to get a longer table runner. The instructions were very clear so the only thing I changed was: 
1.    Jag sydde två stycken av designen
1.    I sewed two pieces of the design 
2.    Jag hoppade över momentet ITH där jag skulle lägga de sk ”Prairie Points” i vardera änden.
3.    Jag hoppade över momentet ITH där jag skulle sy på bakstycket till duken.
2.    I skipped the step ITH where I would put the so-called "Prairie Points" at each end.
3.    I skipped the step ITH where I would sew on the back of the table runner. 
4.    Jag sydde fast de sk ”Prairie Points” i vardera änden innan jag sammanfogade de två delarna på mitten.
4.    I sewed the so-called "Prairie Points" in each end before I joined the two parts of the center.
5.    Jag sydde fast bakstycket räta mot räta från framsidan tillsammans med de sk ”Prairie Points”.
5.    I sewed on the back of the table runner from the front along with the so-called "Prairie Points".
6.    Sedan vände jag bakstycket mot baksidan. Jag jämnade till sömsmånen och sicksackade längs sömmen på långsidorna.
6.    Then I turned the backing toward the reverse side. I trimmed the seam allowance and zig-zagged the sides along the side seam.
7.    Jag sydde en raksöm längst ner respektive högst upp på vardera delen.
7.    I sew a straight stitch at the bottom and top of each part.
8.    Därefter skär jag längs långsidorna med 7 mm marginal från sidsömmen.
8.    Then I cut along the long sides by 7 mm margin from the side seam.
9.  Sömmen på kortsidornas nedre- respektive övre kant skar jag så nära sömmen som jag kunde utan att skära av den satinsöm som är som ett sick-sack mönster.
9.  The seam on the short sides of the lower and upper edge I cut so close to the seam as I could without cutting off the satin stitch, which looks like a zig-zag pattern.
10.  Därefter så  sick-sackade jag ihop kortsidorna på mitten och täckte sedan sömmen med en dekorativ satinsöm. Här kan man naturligtvis köpa ett lite bredare sicksackband och sy över. Eller varför inte en tygremsa som när man gör ”Quilt-As-You-Go”. Slutligen sydde jag på kantremsan längs långsidorna på duken.
10.  Then, I pulled the short sides in the middle towards each other and held them together with a zig zag stitch. Finally, I covered the zig zag stitch with a decorative satin stitch. You can of course buy a little wider Rick Rack ribbon and sew over the zig zag stitch. Or why not a piece of bias tape like when doing "Quilt-As-You-Go". Finally I attached a binding along the sides of the table runner.
Designs: Mini Flower Table Runner from stickbaer.de 

No comments:

Post a Comment