Tuesday, August 9, 2016

Manipulate text into shapes - 2

Jag övar vidare och det går bättre och bättre. Vad jag tycker att VP4 formatet är fantastiskt. Nästan som att arbeta i Create delen i Premier+ Ultra. Här har jag gjort en haj – eller haj och haj. Den är nog snarare en delfin. Men nu fick texten i alla fall vara haj/shark.
I practice on and things are going better and better. I think the VP4 format is fantastic. Almost like working in the Create section of the Premier+ Ultra. Here I have made a shark, or shark and shark. It is rather a dolphin. But now the text in all cases is shark.

Att följa kurvor var det jag i början tyckte var allra svårast. Mest för att jag inte riktigt förstod hur jag skulle gå tillväga eller vilka ”former” jag skulle använda till bokstäverna. Horisontal och vertikal i all ära.
To follow curves is what I initially thought was most difficult. Mostly because I don't really understand how I would go about it or what "shapes" I would use for the letters. Horizontal and vertical in all its glory. 
Visst kan man rotera dem. Tänk på att zooma in om ni inte ser den lilla roteringpunkten. Men det finns ju former för böjda former också och de tänkte jag att vi skulle titta på lite mer i morgon. Jag inser mer och mer hur fantastiskt Premier+ textdel är.
Sure you can rotate them. Remember to zoom in if you do not see the little rotate dot. But there are shapes for curved forms as well and I thought that we would look at some tomorrow. I realize more and more how fantastic the lettering part of Premier+ is.
Premier+ Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment