Wednesday, August 10, 2016

Manipulate text into shapes – 3

I går lovade jag att berätta lite mer om kurviga former. Ibland vill man kanske låta texten gå längs en kurva eller böjd linje. Premier+ erbjuder många möjligheter till det. Om du tittar under ”Line Type” så hittar du bland annat en ”full circle” och halvcirklar som i programmet kallas ”Circle- och Circle Counter Clockwise”.
Yesterday I promised to tell you a bit more about curved shapes. Sometimes you want to let text go along a curve or curved line. Premier+ offers many possibilities for it. If you look under "Line Type" you'll find, among other things, a "Full circle" and half-circles as in the program are called "Circle and Circle Counter Clockwise".
Sedan finns de som heter ”Bridge Convex och Bridge Concave”.
Then there are those called "Bridge Convex and Bridge Concave".
Med även några olika ”Arch” varianter. Du får helt enkelt prova dig fram vilken du tycker är bäst.
But also a couple of "Arch" variants. You may simply try out what you think is best.
Skulle ingen av dessa fungera så har jag hittar tre nya favoriter – nämligen ”Fit to …” och här ges möjligheter till rak linje, vågig linje och form. Superduper bra!!
Men hur ska man då tänka när man lägger upp sin plan? Det ska jag berätta i morgon – men en ledtråd är "pussel".
Should none of these work, I’ve found three new Favorites – namely "Fit to..." and they provide opportunities for straight line, wavy line and shape. Super good!!
But how are we to think when you set up your strategy? I will tell you tomorrow – but a small clue is "puzzle".


Premier+ Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment