Sunday, August 21, 2016

The use of an Embroidery Machine - 1Nu är det kanske att slå in öppna dörrar – men vad använder man en brodérmaskin till?
Självklart för att brodera – det är väl ganska uppenbart. Den är också perfekt för att brodera knapphål, göra ITH (in-the-hoop) projekt och även för text är den suverän. Men…ni förstår säkert att jag kommer att lägga till något mer:-)
Now it may be forcing an open door - but what use is an embroidery machine for?
Obviously to embroider – well, it is pretty obvious. It is also ideal to embroider buttonholes, do ITH (in-the-hoop) projects and also for the text is the superb. But ... you will understand that I will add something more :-)
När man ska sy så perfekta kvadrater eller rektanglar som möjligt så är det en oslagbar kombination.
When to sew perfect squares or rectangles as possible, it's an unbeatable combination.
Till mitt nästa projekt så ska jag sy rektanglar av två tyger som jag sedan ska vända ut och in.
…och JA, visst kan man rita upp en rektangel på tyget och sy en raksöm efter den. Självklart. Men varför inte använda brodérmaskinen och låta den göra jobbet?
For my next project I'll sew rectangles from two fabrics which I'll turn inside out.
... and YES, sure you can draw a rectangle on the fabric and sew a straight stitch on it. Obvious. But why not use the embroidery machine and let it do the work?

No comments:

Post a Comment