Monday, September 19, 2016

Alteration to the Ingenious potholder design - 2

Linjerna för kantremsorna gör jag i Border i Premier+ Extra. Jag väljer Motif Underline. Jag sätter längden till 200 mm
Där väljer jag Motif – Universal – Chenille Style – Nr 1. Jag sätter vidden till 199 mm. Därefter trycker jag på Apply.
Jag kommer då få en linje som ser ut så här.
The lines for edge strips is done in Border in Premier+ Extra. I choose Motif Underline. I set the length to 200 mm.
Then I choose Motif – Universal – Chenille Style – # 1. I put the width to 199 mm. Then press I to Apply.
I will then get a line that looks like this.
Det vi nu ska göra är att dra ner den lilla spetsen vid sidan så vi får en rak linje. Detta gör man genom att första välja Ctrl+A (select all) och sedan dra neråt mot den horisontella linjen. Du kan behöva lämna en liten del av linjen. 
What we are now going to do is pull down the small tip at this page so we get a straight line. You do this by first press Ctrl+A (select all) and then pul the point towards the horizontal line. You may need to leave a small portion of the line.


No comments:

Post a Comment