Wednesday, September 21, 2016

Alteration to the Ingenious potholder design - 3

Det lättaste sättet att rotera en rak linje samt flytta i Premier+ Software den är att gå över i Modify och välja linjen samt markera den linjen. Därefter är det lätt att rotera 45 grader och sen kan man enkelt dra till den position man vill ha. Byt gärna färg på de olika linjerna och använd copy/paste för att göra fler linjer.
The easiest way to rotate a straight line and move it in Premier+ Software is to go to Modify and choose line and select the line. Then it is easy to rotate 45 degrees and then you can simply drag the line to the position you want. Feel free to change the color of the different lines and use copy/paste to make more lines.


No comments:

Post a Comment