Saturday, September 17, 2016

Everything goes digital


Vår värld förändras. Nästan allt håller på bli digitalt - bank, shopping, tidningar, bilder, hur vi tittar på TV ...
Det är inte enbart negativt även om vissa kanske tror det. Till exempel vi som bor i andra länder kan läsa och köpa tidningar som annars skulle ha haft svårt att komma åt.
Our world is changing. Everything (almost) is going digital – banking, shopping, newspapers, photos, the way we watch TV…
It is not all negative even though some might think so. For example living in other countries enables us to read and buy magazines that otherwise would have been hard to access.
Jag försöker anpassa mig till nya tekniken - Designs in machine Embroidery laser jag nu på min platta. Ganska bekvämt faktiskt.
I am adopting to the new technology – Designs in machine Embroidery is now read on my tablet. Quite convenient actually.
Talgoxen, vet inte vad som är digitalt även om bilden han är med på är digital.
The great tit, do not know what is digitally although the photo, he is on the digitalt.
Men den fina anteckningsbok, som jag skriver i för hand och har jag fått av min gode vän Tatjana.
But the nice notebook, I write in by hand has been given to me by my good friend Tatjana.


No comments:

Post a Comment