Thursday, September 8, 2016

Headbands - 3


Jag börjar med att klippa ut tyg som jag viker på mitten. Eftersom min mall är ”halv” dvs läggs mot vikt så kommer jag sy hårbandet i två steg.

I start by cutting out the fabric as I fold it in half. Since my template is "half" that is put against the fabric fold I will sew the hair band in two steps.

Tyget lägger jag på en bit filt.
I put the fabric on a piece of felt.

Först syr jag en raksöm runt halva delen Men jag syr inte nere i ytterkanterna. Jag använder pappersmallen som mall för min raksöm. Sedan vänder jag på mallen och syr den andra halvan.
First I sew a straight stitch around half the template. I use the paper template as a template for my straight stitch seam. Then I turn the template, and sew the other half.
Därefter klipper jag tyget – inte filten – runt raksömmen precis som man gör med en applikation.
Then I cut the fabric – not the felt – around the straight stitch seam just like you do with an appliqué.

Sedan klipper jag av ändarna på hårbandet. Prova hårbandet på huvudet och håll resåren i ena änden och mät så att det känns bra. 

I then cut the edges and insert an elastic. You can put the headband on you head and measure how long piece of elastic you need. 

Sedan förseglar jag kanterna på tryget med en fejkad overlocksöm på min Emerald 118. Du kan också använda en vanlig sick sack söm. Samtidigt som du förseglar tygkanterna så stoppar du in resåren mellan tyg och filt och syr fast den med overlocksömmen. Gör likadant på andra sidan.

Then I seal the edges with a fake overlock seam on my Emerald 118. You can also use a common zig zag stitch. At the same time as you seal the fabric edges put the elastic between fabric and felt and fasten it with the overlock stitch. Do the same on the other side.

No comments:

Post a Comment