Tuesday, September 6, 2016

Insoles - 4I dag ska ni få ett tredje tips som är jättebra när man broderar satinkanter som ska vara ”fristående” som dessa på de här sulorna.
Today, you get a third tip which is great when embroidering satin edges to be "freestanding" like on these insoles.
När man tryckt ut sulorna från det rivbara mellanlägget så blir det alltid lite papper som sticker fram. Man kan ju naturligtvis använda ett vävt vattenlösligt mellanlägg men det är ju mycket dyrare än rivbart mellanlägg. Därför använder jag en textil tuschpenna och drar längs kanten.
When you press out the insoles from the tear away stabilizer it will always be a bit of paper sticking out. One can of course use a woven water soluble stabilizer but it is much more expensive than tear away stabilizer. Therefore, I use a fabric marker pen and drag along the edge.
Då blir det så här fint.
Then it becomes this nice.

Designs: Sohlenspaß für Ladies from Stickbaer.de


No comments:

Post a Comment