Monday, September 12, 2016

Online Magazines

Den nya tiden och den nya tekniken. Mer och mer i vårt samhälle är nu online och digitalt. Så även sömnadstidningar. En väldigt bra sömnadstidning är Seamwork.
The new times and new technologies. More and more of our society is now online and digital. So even sewing magazines. A very good sewing magazine is Seamwork

No comments:

Post a Comment