Sunday, September 11, 2016

Sewing after a template


Broderimaskiner är en välsignelse när det gäller perfektion och att sy lika på flera exemplar. Men man kan faktiskt efterlikna det ganska bra för hand.
Embroidery machines are a blessing when it comes to perfection and sewing alike in several copies. But one can actually imitate it pretty well by “hand”. 
Detta upptäckte jag när jag gjorde mina hårband. Dels det med ståltråd i och det med resår.
This I discovered when I did my hair bands. On the one with wire in and the one with elastic
I första fallet använde jag en mall i hörnen för att få dem lika och i det andra fallet sydde jag efter en pappmall för att få bandet lika brett hela vägen.
In the first case, I used a template in the corners to make them equal and in the second case, sewed I after a pare template to get the tape as wide all the way.
Nu tänkte jag sy ett par sulor till mina gympaskor. Eftersom alla skor är olika så brukar jag använda en mall jag har och klippa ut den i papper och prova i den sko jag vill ha sen gör jag justeringar utifrån den.
Now I thought I would sew a pair of insoles to my sneakers. Because all shoes are different I usually use a template I have and cut it out in paper and try on the shoe I want and then I make adjustments based on it.
Nu blir inte detta annorlunda än de ”tutorials” jag tidigare gjort för skosulor ITH, den enda skillnaden är att jag syr på min vanliga symaskin, Emerald 118.  Så här går jag nästan alltid tillväga när jag ska prova ut saker ITH.
Now is not that different than the "tutorials" I previously made for insoles ITH, the only difference is that I sew on my regular sewing machine, Emerald 118.  I almost always do like this when I'm going to try things out ITH.
Nu ska det bli ett par filtsulor som jag gillar så mycket och jag tycker att filt gör att de ligger kvar i skon och det är ett naturmaterial.
Now it will be a couple of felt insoles that I love so much, and I think that felt makes them stay put in the show better and it is a natural material. 


No comments:

Post a Comment