Wednesday, September 14, 2016

The use of tape


Genomskinlig dokumenttejp är väldigt bra till mycket. Tex att hålla ihop ändarna på resår man ska sy ihop.
Transparent document tape is very good for a lot of things. For example to hold together the ends of the elastic one should sew together.
Lägg tejpen underst och sy en gles sicksack.
Apply the tape to the bottom and sew a sparse zigzag.
Ta därefter bort tejpen. Det mesta borde försvinna när du river bort det.
Then remove the tape. Most of it should vanish when you tear it off.
Därefter är det bara att sy en tätare sicksack. En väldigt bra och ganska osynlig söm som är bra både i linning och på underkläder.
Then, just to sew a denser zigzag. A very good and quite invisible seam that is good both in a waistband and on underwear.

No comments:

Post a Comment